Liên hệ

Trường THCS Thượng Giáo

Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Trần Thị Thoa
Điện thoại: CQ: 02813.876.049 – DĐ: 0969.992.381

Email: c2thuonggiao.pgdbabe@backan.edu.vn