Tổ Chức

Trường có một chi bộ, một tổ chức công đoàn, một chi đoàn TNCS HCM, hai tổ chuyên môn, một tổ văn phòng.

Hiệu trưởng: Đ/c Trần Thị Thoa Sinh năm: 1963 Chuyên môn: ĐH Văn

Phó hiệu trưởng: Đ/c Vương Thị Lựu Sinh năm: 1968 Chuyên môn: CĐ Toán – Lý

Chủ tịch công đoàn trường: Đ/c nguyễn Thị thùy Sinh năm: 1978 Chuyên môn: ĐH ngoại ngữ

Tổ trưởng chuyên môn tổ KHXH: Đ/c Nguyễn Thị Thu Sinh năm: 1962 Chuyên môn: CĐ Văn

Tổ trưởng chuyên môn tổ KHTN:Đ/c Dương Thái Huỳnh Sinh năm: 1979 Chuyên môn: ĐH Toán

Bí thư chi đoàn: Đ/c Cù Thị Hương Sinh năm 1984 Chuyên môn : ĐH Toán

Tổng phụ trách đội: Đ/c Nông Thị Xoan Sinh năm 1984 Chuyên môn: ĐH Toán- Lý